Bedriftsinternt kurs et riktig valg

Visste du at Bouvets kursavdeling er mobil? Vi holder gjerne bedriftsinterne kurs, som vi kan skreddersy etter dine behov. – For oss ga det stort utbytte å ha kurs i våre egne lokaler, sier daglig leder Gro J. Iversen i Drammensregionen IKT.

Det ble god stemning, stort engasjement og mye god læring da Bouvet og instruktør Elin Maageng Jakobsen kurset Drammensregionen IKT i prosjektledelse.

– For oss var det riktig å velge bedriftsinternt kurs. Det ga oss muligheten til å tilpasse innholdet og gjennomføringen etter egne behov. Blant annet er det nyttig å kunne bruke problemstillinger fra egen jobbhverdag. I tillegg sparte vi mye tid på å holde kurset i egne lokaler, sier daglig Gro J. Iversen.

Bilde av Gro J. Iversen
Foto av Nicolas Tourrenc

Stammespråk

Både egne medarbeidere og representanter for kunde- og eiersiden deltok på kurset i PRINCE2. Prosjektmetoden benyttes i offentlig sektor, og innføres nå i Drammensregionen IKT.

– Målet med kurset var å etablere et stammespråk – en felles forståelse av metodikken og prosjektarbeid som arbeidsform. Dette fungerte godt, og vi fikk godt utbytte av kurset, sier Iversen. Hun forteller om gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

– De uttrykker at de er fornøyd med kurset, og både instruktøren og Bouvet var dyktige og profesjonelle i gjennomføringen. Det kan bli aktuelt å holde flere bedriftsinterne kurs senere.

Fordeler med bedriftsinternt kurs:

  • Gir medarbeiderne en felles plattform og utgangspunkt for diskusjon og samarbeid
  • Kan tilpasses eller skreddersys slik at det blir mest mulig målrettet og relevant med tanke på daglige problemstillinger i bedriften
  • Holdes i bedriftens lokaler, hos Bouvet eller et annet egnet sted

Våre kurs innen prosjektledelse:

Innføring i Prosjektveiviseren
PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Practitioner
PRINCE2® Agile
MOP® Foundation & Practitioner
MSP® Foundation & Practitioner
Introduksjon til Prosjektledelse
Prosjektledelse i praksis
Kommunikasjon og forhandlinger i prosjekter
Certified Scrum Master CSM
Certified Scrum Product Owner CSPO